Koopwoning De Gijselaarstraat 15
Verkocht

De Gijselaarstraat 15

2313JW, Leiden
153 m² | 6 kamers | Rijwoning
€ 525.000,- k.k. Maandlast ca. € 1.742,- p.m.

Download brochure

Na invullen ontvangt u direct de brochure.

Kenmerken

  • Vraagprijs € 525.000,- k.k.
  • Beschikbaarheid Verkocht
  • Aangeboden sinds 11 dag(en)
  • Type Rijwoning Herenhuis
  • Bouwjaar 1951
  • Oppervlakte 153 m²
  • Inhoud 465 m³
  • Aantal kamers 6

Woningomschrijving

Deze woning is (mondeling) verkocht!
Wil je geregistreerd worden als reservekandidaat? Neem dan contact met ons op.

In de geliefde Professorenwijk net buiten de Zoeterwoudesingel vindt u deze ruime woning met voortuin en royale achtertuin op het zuidwesten met berging en maar liefst 5 slaapkamers. De woning heeft zowel een dakkapel aan de voorzijde als achterzijde waardoor er veel extra ruimte is gecreëerd. Het geheel is toe aan modernisering, maar de ruimtelijke vertrekken, de grote hoeveelheid licht en de heerlijke voor- en achtertuin geven een goed beeld van de potentie van deze woning.

De Gijselaarstraat is een brede straat gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt, op loopafstand van de gezellige binnenstad van Leiden. In de directe omgeving vindt u diverse basis- en middelbare scholen, openbaar vervoer, sportvoorzieningen en supermarkten. Het bruisende centrum biedt een breed assortiment aan winkels en speciaalzaken, evenals horecagelegenheden en groot cultureel aanbod met (film)theaters, bibliotheken, musea en bezienswaardigheden. Het LUMC, Universiteit Leiden en het Bio Science Park zijn gemakkelijk per fiets te bereiken, evenals NS-stations Leiden Centraal en Lammenschans. Via de nabijgelegen A4 en A44 rijdt u in korte tijd naar steden als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht.

Indeling:

Begane grond:

Voortuin op het noordoosten, entree met tochtportaal en meterkast, hal met toilet en trapopgang naar de eerste etage. De royale woonkamer beschikt over grote raampartijen waardoor u de gehele dag geniet van een grote hoeveelheid natuurlijk daglicht. Vanuit de woonkamer heeft u via een schuifpui toegang tot de achtertuin op het zuidwesten met berging. Hier kunt u heerlijk genieten van de zon! De keuken is gesitueerd aan de achterzijde en kan worden bereikt via de hal. Ook via de keuken heeft u toegang tot de achtertuin.

1e Verdieping:

Overloop met toilet, vaste kast en trapopgang naar de tweede verdieping. Op deze verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en de badkamer. Eén slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een balkon op het zuidwesten. De badkamer is voorzien van ligbad, douche en wastafel.

2e Verdieping:

Overloop met twee bergkasten waarvan één tevens de opstelplaats is voor de CV-ketel. Op deze verdieping beschikt u over twee gelijkwaardige slaapkamers aan weerszijden van de woning. De slaapkamers zijn beide uitgerust met een dakkapel.

Bijzonderheden:

- tussenwoning met 5 slaapkamers;
- voortuin op het noordoosten en achtertuin op het zuidwesten;
- gelegen in een geliefde en kindvriendelijke wijk;
- verwarming door middel van CV-ketel (Vaillant - bouwjaar 2002);
- gedeeltelijk voorzien van dubbel glas;
- het betreft hier een voormalige huurwoning en de woning dient gemoderniseerd te worden;
- de erfpachtcanon is afgekocht tot 1 januari 2061;
- beschermd stadsgezicht;
- verkoper heeft recentelijk een bouwtechnisch rapport laten opmaken. Dit rapport is aanwezig en is op aanvraag beschikbaar.

In de koopovereenkomst zullen de volgende clausules worden opgenomen namelijk:

Artikel zelfbewoningsplicht met kettingbeding:
a. Koper is verplicht om de woning uitsluitend te gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele partner en gezinsleden) te bewonen zolang hij eigenaar is. Het is niet toegestaan de verkochte woning binnen 5 jaar na ondertekening van de akte van levering (zie artikel 4) geheel of gedeeltelijk te verhuren, in vruchtgebruik te geven of daarop een ander zakelijk gebruiksrecht te vestigen of de woning anderszins in gebruik te geven aan een derde.
b. Bewoning door eerstegraads bloed- of aanverwanten van de koper is materieel gelijkgesteld aan zelfbewoning.
c. Portaal kan schriftelijk ontheffing verlenen van het in dit artikel bepaalde.
d. De koper is verplicht en verbindt zich jegens Portaal en ten behoeve van Portaal, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete ten behoeve van Portaal van vijfhonderd euro (€ 500,00) per dag of dagdeel dat de koper in verzuim is met betrekking tot hetgeen in dit artikel is bepaald, met bevoegdheid voor Portaal om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
e. Op gelijke wijze als hierboven onder lid d bepaald, verbindt de koper zich jegens Portaal, die dit voor zich aanvaardt, tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar dat ook deze zowel het bepaalde in de in de leden a, b en c van dit artikel, als de in lid d en in het onderhavige lid e opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel voor het resterende gedeelte van de termijn van 5 jaar. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van Portaal het beding aan. Bij overtreding van het onderhavige beding op verbeurte van een direct opeisbare boete van 10% van de in deze akte overeengekomen koopsom ten behoeve van Portaal, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
f. Het bepaalde in dit artikel, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen het in lid e (kettingbeding) bepaalde, vervalt na een termijn van 5 jaar na ondertekening van de (eerste) akte van levering (zie artikel 4) waarbij Portaal de woning levert aan de (eerste) koper.
g. Het kettingbeding dient door de notaris te worden opgenomen in de akte van levering.

Artikel perceelsgrenzen:
Koper is ermee bekend dat de thans zichtbare erfafscheidingen/perceelsgrenzen niet exact overeenkomen met de kadastraal correcte perceelsgrenzen. Koper vrijwaart verkoper hiervoor, hetgeen in zal houden dat koper verkoper niet aansprakelijk kan en zal stellen voor eventuele toekomstige activiteiten (en bijbehorende kosten) welke het eventueel corrigeren van erfgrenzen, verplaatsen van erfafscheidingen etc. met zich mee kan brengen.

Artikel sleutels:
Verkoper staat er niet voor in dat alle sleutels door de voormalige huurder/eigenaar zijn ingeleverd. Verkoper adviseert koper nieuwe cilinders in de sloten te (laten) plaatsen.

Artikel energielabel:
Met het verstrekken van het definitieve energielabel bij onderliggende verkoop, meldt de verkoper dat de energie index gegevens zijn opgenomen in het monitoringsbestand van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en dat een CI (Gecertificeerde Instelling) mogelijkerwijs een controlebezoek kan uitvoeren. De koper dient hieraan medewerking te verlenen.

Artikel afmetingen:
Hoewel de woning zorgvuldig is opgemeten, wordt noch door de makelaar noch door verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Artikel toestemming gebruik volmacht:
Verkoper verleent de notaris hierbij toestemming om gebruik te maken van de volmacht ter zake de levering van het verkochte.

Artikel kosten notaris ontbinding koopovereenkomst:
De kosten die de notaris eventueel in rekening brengt indien een beroep wordt gedaan op een ontbindende voorwaarde, zijn voor rekening van koper.

Artikel wettelijke rente:
Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is koper de wettelijke rente op jaarbasis verschuldigd over de koopsom, te voldoen gelijktijdig met de koopsom, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering. Vooromschreven vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak in de risicosfeer van verkoper ligt.

Artikel projectnotaris:
Voor de eigendomsoverdracht van deze woning heeft de verkoper een projectnotaris aangesteld. Dit betekent dat de koper niet vrij is om zijn eigen notaris te kiezen voor de eigendomsoverdracht. De projectnotaris is Roes en De Vries Notarissen te Leiden.

Artikel bestaande toestand (erfdienstbaarheid):
Ten behoeve en ten laste van het verkochte enerzijds en ten behoeve en ten laste van de aangrenzende woning(en) worden bij dezen – en voor zover de aangrenzende woning(en) inmiddels (door de rechtsvoorganger van) de verkoper in eigendom werd(en) overgedragen, zijn – gevestigd en aanvaard die erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin die onroerende zaken zich ten opzichte van elkaar bevinden wordt gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon- en centrale-antenne-aansluitingen, de afvoer van hemelwater, gootwater, faecaliën, door riolering of anderszins, eventuele inbalking en inankering, over- of onderbouw, toevoer van licht, lucht enzovoorts, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, zullende deze erfdienstbaarheden blijven bestaan, ook al mochten de heersende erven door bebouwing, verbouwing als anderszins van aard en/of bestemming worden veranderd.

Artikel gemeenschappelijke riolering (erfdienstbaarheid):
Voor wat betreft de riolering verklaart koper ermee bekend te zijn dat meerdere (aangrenzende) woningen via een gemeenschappelijke (huis)riolering zijn aangesloten op de gemeentelijke (hoofd)riolering en dat degene die gebruikmaken van deze riolering zich dienen te onthouden van handelingen die schade kunnen toebrengen aan de riolering, of die de toegankelijkheid van de riolering kunnen verminderen. De kosten van onderhoud, reiniging, herstel en vernieuwing worden gedragen door de eigenaren die gebruikmaken van de gemeenschappelijke (huis) riolering, ieder voor gelijke delen, zulks vanaf het punt waarop de leidingen samenkomen.

Artikel recht van pad (erfdienstbaarheid):
Voorts wordt – en voorzover de aangrenzende woning(en) met pad inmiddels in eigendom werd(en) overgedragen zijn – als erfdienstbaarheid gevestigd het recht van pad om te komen en te gaan van de achtertuin van het verkochte naar en van de openbare weg over het bestaande pad, te voet en/of met een fiets, bromfiets of motor met uitgeschakelde (hulp)motor alsmede met een kinderwagen, kruiwagen of een ander soortgelijk klein voertuig, zulks ten behoeve van het verkochte en te

Lees meer

Ligging en omgeving

Ligging en omgeving

 

Lees meer

Ik wil graag contact over deze woning

Aanmelden voor nieuwsbrief
Mislukte recaptcha

Verkopend makelaar

De Leeuw Leiden
Molenwerf 4
2312CK, Leiden
Toon telefoonnummer

Andere bezoekers bekeken ook deze woningen