Koopwoning Volmolengracht 6 b
Verkocht

Volmolengracht 6 b

2312PH, Leiden
81 m² | 3 kamers | Appartement
€ 300.000,- k.k. Maandlast ca. € 996,- p.m.

Download brochure

Na invullen ontvangt u direct de brochure.

Kenmerken

  • Vraagprijs € 300.000,- k.k.
  • Beschikbaarheid Verkocht
  • Aangeboden sinds 23 dag(en)
  • Type Appartement Appartement
  • Bouwjaar 1750
  • Oppervlakte 81 m²
  • Inhoud 268 m³
  • Aantal kamers 3

Woningomschrijving

Wonen in een karakteristieke maisonnette met een heerlijke plaats, pal in het centrum van Leiden? Deze woning biedt een unieke kans!

Deze leuke maisonnette heeft een ruime woonkamer met meerdere ramen, een open keuken, 2 slaapkamers, een badkamer, een heerlijke plaats op het noordwesten en een eigen berging op de begane grond. Kortom, een ideale woning voor wie dol is op Leiden en wil genieten van alles wat het centrum te bieden heeft.

De woning ligt in de binnenstad van Leiden. Door de ligging geniet u volop van het centrum van Leiden. Binnen enkele minuten bereikt u winkels, speciaalzaken, vele restaurants en terrassen, (film)theaters, musea en bezienswaardigheden. Ook parken, openbaar vervoer en supermarkten zijn gelegen op loopafstand. U hoeft zich geen moment te vervelen. NS-station Leiden Centraal ligt op fietsafstand en ook LUMC en Universiteit Leiden zijn uitstekend bereikbaar. Kortom: een toplocatie voor de liefhebber van Leiden!

Indeling van de woning:

Begane grond:

Gemeenschappelijke entree met toegang tot de eigen berging. Entree appartement, hal met trap naar de eerste verdieping, meterkast en vanuit de hal openslaande deuren naar de plaats welke gelegen is op het noordwesten. De plaats is voorzien van 3 bergkasten. Op de begane grond treft u verder de eerste slaapkamer.

1e Verdieping:

Overloop met apart toilet en badkamer voorzien van wastafel en ligbad. De lichte ruime woonkamer is aan de achterzijde van de woning gelegen. De woonkamer biedt plaats aan een knusse zithoek en een eettafel of werkplek. Voorheen waren dit 2 kamers. Aangrenzend bevindt zich de open keuken.

2e Verdieping:

U betreedt de overloop die toegang geeft tot de separate ruimte met wasmachineaansluiting en aparte berging. Op de overloop bevindt zich tevens de opstelplaats van de CV-ketel. Ruime tweede slaapkamer met schuine kap, dakkapel en dakraam.

De bijzonderheden van deze woning:

- zelfbewoningsplicht van toepassing (verhuur niet toegestaan);
- maisonnette;
- lichte ruime woonkamer (voorheen 2 kamers);
- 2 slaapkamers;
- plaats op het noordwesten;
- eigen berging op de begane grond;
- toplocatie in hartje Leiden;
- actieve V.v.E. bijdrage € 221,- per maand;
- de erfpachtcanon is afgekocht tot 15 april 2072;
- gedeeltelijk voorzien van dubbel glas en voorzetramen;
- verwarming en warm water door middel van CV-ketel (Nefit - bouwjaar 2016);
- het betreft hier een voormalige huurwoning en de woning dient gemoderniseerd te worden;
- projectnotaris is Roes en De Vries Notarissen te Leiden;
- het betreft hier een gemeentelijk monument en de woning is gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd stadsgezicht.

In de koopovereenkomst zullen de volgende clausules worden opgenomen namelijk:

Artikel projectnotaris:
Voor de eigendomsoverdracht van deze woning heeft de verkoper een projectnotaris aangesteld. Dit betekent dat de koper niet vrij is om zijn eigen notaris te kiezen voor de eigendomsoverdracht. De projectnotaris is Roes en De Vries Notarissen te Leiden.

Artikel ouderdomsclausule:
Het is koper bekend dat het bouwjaar van de onroerende zaak (circa) 1750 is en dat de onroerende zaak (en de eventuele bijgebouwen) derhalve een (ver)oudere(de) onroerende zaak betreft. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe objecten. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak (en de eventuele bijgebouwen) voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Artikel asbestclausule:
Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw respectievelijk renovatie van het gekochte het normaal was asbest respectievelijk asbesthoudende materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet bekend dat in het verkochte meer asbesthoudende materialen zijn verwerkt dan algemeen gebruikelijk was ten tijde van de bouw respectievelijk renovatie van het verkochte. In het geval er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en deze worden verwijderd, dienen door koper die maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid en kosten die uit de aanwezigheid van asbest in en/of de verwijdering van asbest uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien.

Artikel nimmer bewoond:
Koper is ermee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen en dat hier bij de vaststelling van de koopsom rekening mee is gehouden. Daarnaast is koper door verkoper in de gelegenheid gesteld een bouwkundige inspectie uit te (laten) voeren. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden.

Artikel afmetingen:
Hoewel de woning zorgvuldig is opgemeten, wordt noch door de makelaar noch door verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de opgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Artikel bouwregelgeving:
Verkoper is niet bekend met afwijkingen van bouwregelgeving. Mocht later blijken dat er toch afwijkingen van de bouwregelgeving zijn, dan zijn de gevolgen expliciet voor rekening van koper.

Artikel financiële positie Vereniging van Eigenaars:
Koper heeft de recente financiële stukken, plannen en notulen van de V.v.E. ontvangen en van de inhoud kennisgenomen. Koper heeft voldoende gelegenheid gehad om zich te (laten) informeren over de positie en (toekomstige) plannen van de V.v.E..

Artikel sleutels:
Verkoper staat er niet voor in dat alle sleutels door de voormalige huurder/eigenaar zijn ingeleverd. Verkoper adviseert koper nieuwe cilinders in de sloten te (laten) plaatsen.

Artikel toestemming gebruik volmacht:
Verkoper verleent de notaris hierbij toestemming om gebruik te maken van de volmacht ter zake de levering van het verkochte.

Artikel wettelijke rente:
Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is koper de wettelijke rente op jaarbasis verschuldigd over de koopsom, te voldoen gelijktijdig met de koopsom, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering. Vooromschreven vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak in de risicosfeer van verkoper ligt.

Artikel kosten notaris ontbinding koopovereenkomst:
De kosten die de notaris eventueel in rekening brengt indien een beroep wordt gedaan op een ontbindende voorwaarde, zijn voor rekening van koper.

Artikel zelfbewoningsplicht:
a. Koper is verplicht om de woning uitsluitend te gebruiken om die zelf (met zijn/haar eventuele partner en gezinsleden) te bewonen zolang hij eigenaar is. Het is niet toegestaan de verkochte woning binnen 5 jaar na ondertekening van de akte van levering (zie artikel 4) geheel of gedeeltelijk te verhuren, in vruchtgebruik te geven of daarop een ander zakelijk gebruiksrecht te vestigen of de woning anderszins in gebruik te geven aan een derde.
b. Bewoning door eerstegraads bloed- of aanverwanten van de koper is materieel gelijkgesteld aan zelfbewoning.
c. Portaal kan schriftelijk ontheffing verlenen van het in dit artikel bepaalde.
d. De koper is verplicht en verbindt zich jegens Portaal en ten behoeve van Portaal, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete ten behoeve van Portaal van vijfhonderd euro (€ 500,00) per dag of dagdeel dat de koper in verzuim is met betrekking tot hetgeen in dit artikel is bepaald, met bevoegdheid voor Portaal om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
e. Op gelijke wijze als hierboven onder lid d bepaald, verbindt de koper zich jegens Portaal, die dit voor zich aanvaardt, tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar dat ook deze zowel het bepaalde in de in de leden a, b en c van dit artikel, als de in lid d en in het onderhavige lid e opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers onder bijzondere titel voor het resterende gedeelte van de termijn van 5 jaar. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van Portaal het beding aan. Bij overtreding van het onderhavige beding op verbeurte van een direct opeisbare boete van 10% van de in deze akte overeengekomen koopsom ten behoeve van Portaal, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
f. Het bepaalde in dit artikel, waaronder ook uitdrukkelijk begrepen het in lid e (kettingbeding) bepaalde, vervalt na een termijn van 5 jaar na ondertekening van de (eerste) akte van levering (zie artikel 4) waarbij Portaal de woning levert aan de (eerste) koper.
g. Het kettingbeding dient door de notaris te worden opgenomen in de akte van levering.

Artikel zelfbewoningsplicht (aanvulling op artikel 12 van de koopovereenkomst):
In aanvulling op artikel 12, verplicht koper zich uitdrukkelijk tot naleving van de zelfbewoningsverplichting, die is opgenomen in de akte van splitsing.

Artikel toestemming gemeente:
Verkoper kan kosteloos ontbinden indien de gemeente voor de transportdatum géén toestemming verleent voor de overdracht van het erfpachtrecht. Ontbinden op basis van dit artikel dient te geschieden overeenkomstig het gestelde in artikel 18.3 van deze overeenkomst.

Int

Lees meer

Ligging en omgeving

Ligging en omgeving

 

Lees meer

Ik wil graag contact over deze woning

Aanmelden voor nieuwsbrief
Mislukte recaptcha

Verkopend makelaar

De Leeuw Leiden
Molenwerf 4
2312CK, Leiden
Toon telefoonnummer

Andere bezoekers bekeken ook deze woningen